Teenused

Koolitused

* Mismoodi juhtida ennast? Kas aega on võimalik juhtida? Kas  aega saab laenata? 

* Kuidas mõjutab sõltuvuskäitumine meid? Kuidas tunda ära sõltuvussuhteid? Kas sõltuvused mõjutavad tööviljakust?

Anna endast märku ja paneme kokku just Sinu vajadustest lähtuva koolituse! 

koolitused
juhtimisalane noustamine

Hindamiseelne konsulteerimine

  • Organisatsioonide ja ettevõtete välishindamise ja/või auditi eelne konsultatsioon ja juhendamine 
    • mudelid: EFQM ja CAF
    • standardid: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
    • kutsestandarditele vastavate koolituskavade loomine

Süsteemide loomine

  • Süsteemi loomine protsessides
  • Dokumentide struktureerimine
  • Riskide kaardistamine
protsesside-kaardistamine-visualiseerimine (1)