Teenused

Koolitused

“Tasakaal tervise ja juhtimise vahel”

“Iga õige tee ei pruugi viia sihtpunkti” 

“Dokumentide koostamine – lihtsuses peitub võlu”

koolitused
juhtimisalane noustamine

Juhtimisalane nõustamine

 • Organisatsioonide ja ettevõtete välishindamise ja/või auditi eelne konsultatsioon ja juhendamine 
  • mudelid: EFQM ja CAF
  • standardid: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • kutsestandarditele vastavate koolituskavade loomine
 • Inimeste juhtimine positiivse organisatsioonikultuuri loomisel

Protsesside kaardistamine ja visualiseerimine

 • Protsesside kaardistamine, protsesside vaheliste seoste loomine, protsesside visualiseerimine
 • Parendusettepanekute tegemine protsessidest kitsaskohtade elimineerimiseks
 • Dokumentatsiooni loomine protsesside kaardistamisel, töötajate juhendamiseks
protsesside-kaardistamine-visualiseerimine (1)