Juhtimisalane koolitamine ja nõustamine

Omades pikaajalist kogemust erinevates rollides erinevate suuruste, juhtimisstiilide ja kultuuridega ettevõtetes, olen näinud nii juhtivtöötaja kui töölise vaatenurka ja mõttemaailma. Tänu erinevatele rollidele suudan detailidest kokku panna tervikliku pildi toetamaks organisatsiooni toimimist, juhtimist ning positiivse organisatsioonikultuuri loomist.

10+

aastat kogemust juhtimisvaldkonnas

500+

koostatud dokumenti, protseduuri, süsteemi

400+

tundi tehtud koolitusi

Mikroettevõttest suurettevõtteni. Haridussektorist metallitööstuseni.

Teenused

Süsteemid. Protsessid. Protseduurid. = Bürokraatia? Hirmutav ja keeruline ajaraiskamine?
Aga mitte siis, kui need on oskuslikult kokku pandud ning visuaalselt lihtsalt mõistetavaks tehtud nii, et protseduurid ja dokumendid on abimaterjaliks töötajatele. 

Juhtimisalane nõustamine

Tõeline usaldus algab asjadest, mida pole võimalik näha. Selgus, distsipliin ja jätkusuutlikkus on vundamendiks, kuhu peale lisades tellistena süsteemid, koolitamise, eesmärgid ja põhimõtted ning ehitusseguna inimeste motiveeriva juhtimise ja eeskuju, on võimalik luua ühtehoidev meeskond organisatsiooni arenguks ja toimetulekuks praeguses kiiresti muutuvas maailmas.

Protsesside kaardistamine

Igaühel on see miski, mida ta teeb parema meelega, kui midagi muud. Andes õigetele töötajatele õiged kohustused, on võimalik organisatsiooni efektiivsust ja mainet kasvatada ilma liigset kontrolli rakendamata. Töötajad võtavad vajaliku vastutuse ise, kui nad tunnevad ennast motiveerituna ja oskavad näha tervikut, mida nende töö loob.

 

Koolitamine

 “Me ei pea teadma, kuidas midagi teha, kuid ometi oleme võimelised seda tegema” J.Withmore.

Iga tegevus ei pea olema tehtud alati õigesti, kuid tegevus (ka valesti tehtud vale tegevus) ja tegutsemine on õppimise aluseks, et jõuda suurepäraste tulemusteni.

 

Võta minuga ühendust, kui ...

… Sinu ettevõte soovib kaardistada ja/või visualiseerida juhtimissüsteeme

… Sinu ettevõte soovib dokumenteerida protsesse/protseduure

… Sinu ettevõte soovib muuta oma organisatsioonikultuuri positiivsemaks ja läbi selle parandada ettevõtte tulemuslikkust

Kliendid räägivad

“Terje seisab alati süsteemse lähenemise eest. Mulle isiklikult meeldib kõige enam tema tööharjumused ning oskus näha parendusvaldkondi. Ta on orienteeritud süsteemidele, tema lähenemisviis on järjepidev ja asjatundlik.  Tema teadmised tootmisettevõtte toimimisest on kõrged, mida näitab ka tema võimekus juhtida erinevaid projekte.  Terje on hea koostööpartner kõigile organisatsioonidele, kes hindavad süsteemsust ja pidevat parendamist.”
Matti Lilleväli
Thermory AS kvaliteedijuht​

Minu taust

Minu eriliseks oskuseks on protsesside loomine ning dokumentide koostamine just töötajate jaoks. Usun, et lihtsalt ülesehitatud ja visuaalsed dokumendid on töötajale pigem abiks, mitte segavaks bürokraatiaks.

Olen näinud väga erinevaid vaatenurki nii hinnatava kui hindaja poolelt ja seetõttu suudan lihtsaks ning arusaadavaks muuta keerulised küsimustikud ja võõrkeelsena tunduvad standardid.

Terje Alliksoo