Juhtimisalane koolitamine

Omades pikaajalist kogemust erinevates rollides erinevate suuruste, juhtimisstiilide ja kultuuridega ettevõtetes, olen näinud nii juhtivtöötaja kui töölise vaatenurka ja mõttemaailma. Tänu erinevatele rollidele suudan detailidest kokku panna ning edasi anda tervikliku pildi toetamaks organisatsiooni toimimist, juhtimist ning positiivse organisatsioonikultuuri loomist.

15+

aastat kogemust

500+

koostatud dokumenti

400+

tundi läbi viidud koolitusi

Mikroettevõttest suurettevõtteni. Haridussektorist metallitööstuseni.

Protsessid. Protseduurid. Juhendid. Hirmutav ja keeruline ajaraiskamine?
Aga mitte siis, kui need on oskuslikult kokku pandud ning visuaalselt lihtsalt mõistetavaks tehtud nii, et neid on lihtne lugeda ja mõista. 

Võta minuga ühendust, kui ...

soovid teada, kuidas ennast ja oma aega paremini juhtida

… vajad lihtsasti kasutatavat protseduuride süsteemi

… soovid keskenduda tekstide loomisele ja jätta tekstide süstematiseerimise  teistele

Kliendid räägivad

“Terje seisab alati süsteemse lähenemise eest. Mulle isiklikult meeldib kõige enam tema tööharjumused ning oskus näha parendusvaldkondi. Ta on orienteeritud süsteemidele, tema lähenemisviis on järjepidev ja asjatundlik.  Tema teadmised tootmisettevõtte toimimisest on kõrged, mida näitab ka tema võimekus juhtida erinevaid projekte.  Terje on hea koostööpartner kõigile organisatsioonidele, kes hindavad süsteemsust ja pidevat parendamist.”
Matti Lilleväli
Thermory AS kvaliteedijuht​

Minu taust

Minu eriliseks oskuseks on protsesside ning süsteemsuse loomine ja erinevate dokumentide koostamine. 

Suudan lihtsaks ning arusaadavaks muuta nii võõrkeelsena tunduvad standardid ja keerulised välishindamise küsimustikud kui protseduurid, juhendid, õppematerjalid, jms. 

Terje Alliksoo